Yritys

Asianajotoimisto Sjöblom Oy:n toimisto, kuvattuna ulkoa aamuauringossa.

Lyhyesti yrityksestä ja toimintatavoistamme

Haluamme tarjota asiakkaillemme käytännöllisiä ja tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Palvelemme pääasiassa yksityishenkilöitä mutta myös yhdistyksiä, asunto-osakeyhtiöitä ja pienyrityksiä.

Meillä on tärkeää, että asiakassuhde ja toimeksianto perustuu molemminpuoliseen luottamukseen.

Uskomme, että tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut syntyvät toimivan kommunikaation tuloksena. Pyrimme antamaan asiakkaillemme helposti ymmärrettävissä olevaa tietoa eri vaihtoehdoista ja näiden vaikutuksista. Samalla odotamme, että asiakas antaa meille tiedossaan olevan tiedon ja kertoo meille aina mahdollisista muutoksista.

Palvelemme suomeksi ja ruotsiksi.

Toimiston asianajajat ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä ja noudattavat liiton sääntöjä. Säännöt löydät osoitteesta https://asianajajaliitto.fi.

Henkilötietojen käsittely

Yleiset ehdot

Asianajopalveluita koskeva yleinen tiedonantovelvollisuus