Advokatbyrå Sjöblom Ab

Läs mer om hur vi arbetar och vad vi tycker är viktigt.

Advokatbyrå Sjöblom Ab:s kontor, fotograferat utifrån tidigt på morgonen.

Kort om företaget och vårt arbetssätt

Vi vill erbjuda våra klienter praktiska och ändamålsenliga lösningar. Vi betjänar i huvudsak privata personer men även föreningar, bostadsaktiebolag och mindre företag.

För oss är det viktigt att kundförhållandet och uppdraget bygger på ett ömsesidigt förtroende.

Vi tror att vi uppnår de ändamålsenligaste lösningarna genom fungerande kommunikation. Vi erbjuder kunder aktuell och lättbegriplig information om de olika aspekterna som påverkar ärendet. Samtidigt förväntar vi oss att kunden ger oss den information han eller hon har och upplyser oss om eventuella ändringar som gäller den informationen.

Vi arbetar på svenska och finska.

Byråns advokater är medlemmar i Finlands Advokatförbund och följer dess regler. Reglerna finns på adressen https://asianajajaliitto.fi/sv/.

Behandlingen av personuppgifter

Allmänna villkor

Allmän skyldighet att lämna upplysningar om advokattjänster